Arbeidsconflicten

Een conflict op het werk zorgt voor veel stress en onvrede bij de betrokken partijen. Het zou zelfs kunnen leiden tot ziekmeldingen. Behalve kosten door ziekteverzuim brengen conflicten ook kosten met zich mee door een lagere productiviteit. Laat het niet zover komen en ga aan de slag met mediation om het arbeidsconflict op te lossen. Groenehartzaken kan de werkgever en de werknemer helpen om samen een oplossing voor het conflict te vinden.

Wat is de rol van mediation bij een arbeidsconflict?

Bij een conflict staan de partijen vaak tegenover elkaar. Ze kunnen en willen niet meer naar elkaars standpunten luisteren. Als mediator laat ik de werkgever en werknemer ieder hun eigen verhaal doen. Ik ben hierbij de derde, de neutrale persoon die het gesprek begeleidt. Door met elkaar te praten ontstaat er vaak wederzijds begrip. Na dit gesprek is meestal al duidelijk waar het om draait en kan er gewerkt worden aan een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Ik  kies geen partij, maar faciliteer een win-win situatie. Daarom draag ik zelf geen oplossingen aan, maar komen de partijen, onder mijn begeleiding, zelf tot een oplossing. Het voordeel hiervan is dat het resultaat toekomstbestendig is, de partijen hebben zelf de oplossing bedacht.

Het resultaat

Welke oplossing er ook komt, de afspraken worden altijd vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als de arbeidsrelatie wordt voortgezet, worden er afspraken gemaakt over hoe conflicten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Als het niet lukt om de arbeidsrelatie voort te zetten, wordt er gewerkt aan een ontslag met wederzijds goedvinden.

MEDIATION

Mediation

Echtscheidings- en andere familiezaken

Burenconflicten

Kennis maken?

Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking, waarin we elkaar beter leren kennen en samen kunnen kijken waar jouw uitdaging ligt.

Neem contact op