Een ouderschapsplan opstellen is voor ouders met minderjarige kinderen verplicht. Bij het opstellen van een ouderschapsplan worden er afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen: afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen en de verdeling van de kosten. Voor de kosten van het opstellen van een ouderschapsplan wordt in veel gevallen een standaard tarief gerekend.

Kosten ouderschapsplan Groenehartzaken

Het is slim om van te voren te bekijken hoeveel de kosten van het opstellen van een ouderschapsplan bedragen. Hierdoor krijg je een goed beeld van de mogelijke totale kosten bij een scheiding van ouders met minderjarige kinderen. Groenehartzaken rekent een vast tarief van € 295,- exclusief BTW voor het opstellen van een ouderschapsplan. Het uurtarief van Groenehartzaken is € 160,- exclusief BTW wat een belangrijke indicatie kan geven bij het het mediationtraject bij een scheiding.

Kosten ouderschapsplan bij wijzigen

Bij het opstellen van een ouderschapsplan kunnen op dat moment afspraken en regels opgenomen worden die op een later moment minder of niet meer van toepassing hoeven te zijn. Denk aan afspraken op het gebied van zakgeld bij een minderjarig kind: als deze straks ouder is kan de wens ontstaan om dit te willen wijzigen. De kosten voor het wijzigen van een ouderschapsplan zijn afhankelijk van het aantal gesprekken dat nodig is, om tot de vernieuwde afspraken te komen. Bij het maken van nieuwe afspraken en het wijzigen van het ouderschapsplan wordt het standaard uurtarief gerekend. Vaak komen nieuwe afspraken in 1 of 2 sessies tot stand en kunnen ouders weer een aantal jaar tevreden samenwerken met het vernieuwde ouderschapsplan.

Kosten ouderschapsplan aftrekbaar?

In grote lijnen kun je ervan uitgaan dat de kosten die gemaakt worden om te kunnen scheiden, niet aftrekbaar zijn voor de belasting.

Bij het maken van afspraken over alimentatie kan het anders zijn. Er zit echter wel een verschil in het betalen van belasting over partneralimentatie en kinderalimentatie. Vanwege het feit dat partneralimentatie wordt gezien als inkomen, dient hier belasting over betaald te worden. Dit is niet zo bij kinderalimentatie. Tip: vraag altijd informatie bij je boekhouder of accountant over de mogelijkheid of kosten voor het opstellen van een ouderschapsplan aftrekbaar zijn in jouw situatie.