Wat is Mediation?

Mediation is een methode waarbij een neutraal persoon – de mediator – bemiddelt bij een conflict tussen twee of meer mensen. In een gesprek gaan de betrokken partijen onder begeleiding van de mediator op zoek naar een oplossing voor het geschil. Tijdens deze gesprekken krijgt ieder de kans om zijn of haar verhaal te doen en om de wensen en belangen uit te spreken. De mediator zoekt samen met de partijen naar oplossingen en bespreekt wat er nodig is om daartoe te komen.

De rol van de mediator

De mediator is een neutrale, onpartijdige procesbegeleider in een conflictsituatie. De essentie is om de kern van het probleem helder te krijgen. Hierbij is van belang dat emoties aan bod kunnen komen. Beide partijen zullen tevreden zijn met het bereikte resultaat. Tot slot regelt de mediator praktische zaken. Indien gewenst wordt er aan het einde van het traject een vaststellingsovereenkomst gemaakt met daarin de overeengekomen afspraken.

Werkwijze

Na een korte introductie begint het traject met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de gesprekken worden gevoerd, waarbij een belangrijke voorwaarde vertrouwelijkheid is. De overeenkomst houdt de mediator ook gebonden te werken volgens het reglement en de gedragsregels van het MfN. De mediation verloopt in vier fasen:

1. Intakegesprek

De mediation start met een vrijblijvend intakegesprek met de betrokken partijen. Dit gesprek kan met ieder afzonderlijk zijn of meteen met de partijen gezamenlijk. Aan de hand van de intake kunnen de mogelijkheden voor mediation en de situatie van partijen met elkaar besproken worden.

2. Onderzoekende gesprekken

Na het intakegesprek, zijn de gesprekken met alle betrokkenen gezamenlijk. Tijdens deze gesprekken wordt besproken wat het conflict inhoud en kan ieder zijn kant van het verhaal vertellen. In deze fase wordt de tijd genomen om alle zaken te bespreken die nodig zijn en de emoties die daarbij komen kijken.

3. Van standpunt naar oplossing

In deze fase wordt gewerkt aan het overbruggen van standpunten. Beide partijen worden gestimuleerd om buiten hun ‘çomfort zone’ te denken en op een creatieve manier op zoek te gaan naar passende oplossingen die voor beide acceptabel zijn.

4. Afronding en resultaat

Tijdens de mediationgesprekken wordt door de partijen samen met de mediator toegewerkt naar het vinden van een oplossing en het maken van afspraken om deze oplossing te realiseren, deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of een convenant.

Een geslaagde mediation biedt mogelijkheden om in de toekomst beter met elkaar te communiceren en afspraken te maken. De eigen verantwoordelijkheid en de vrijwillige basis in het proces zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken over het algemeen beter worden nageleefd dan wanneer deze door anderen zijn opgelegd. Het doel van het traject is een win-win situatie te creëren door te zoeken naar de best mogelijke oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Mediation is een middel om te voorkomen dat een situatie verergert of nog meer escaleert. Het kan een juridische procedure voorkomen of een alternatief zijn voor procederen. De gang naar de rechter duurt vaak lang en kost veel geld. Aan het einde van een rechtszaak is er slechts één winnaar. Bij mediation zijn er gemiddeld 3 tot 5 gesprekken nodig om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De gesprekken duren ongeveer anderhalf uur.

Het grote voordeel van mediation is dat de kosten veel lager zijn dan wanneer men kiest voor de juridische weg.

Tijdens het begeleiden van een (echt)scheiding of het opmaken van een ouderschapsplan staat het belang van de kinderen voorop. Mocht er extra aandacht nodig zijn voor de begeleiding van kinderen (en hun ouders) op emotioneel gebied kan daar extra aandacht aan besteed worden door middel van coaching. Indien noodzakelijk verwijzen we door naar een andere vakspecialist.

MEDIATION

Echtscheidings- en andere familiezaken

Burenconflicten

Kennis maken?

Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking, waarin we elkaar beter leren kennen en samen kunnen kijken waar jouw uitdaging ligt.

Neem contact op