Mediation

Bemiddeling vanuit het hart en streven naar duurzame oplossingen

Heb jij een conflict met iemand of misschien zelfs met meerdere personen? Een familieruzie, gaan jullie scheiden, is er een burenruzie of wellicht gaat het om een werk gerelateerd conflict? Komen jullie er niet onderling niet uit? Je wilt wel naar een oplossing zoeken, maar de emoties lopen iedere keer te hoog op.

Jij wilt graag een oplossing voor het conflict waar alle partijen mee kunnen leven. Je hoopt dat de huidige situatie opgelost kan worden zonder tussenkomst van een rechter. Je wilt dat er naar je geluisterd wordt en dat je je verhaal kunt doen. En je wilt dat de afspraken wel vastgelegd worden, zodat alles zwart-op-wit staat.

Een gevolg van voortdurend conflict is het vernauwen van onze visie op wat mogelijk is.

(Nelson Mandela)

Mediation is een methode waarbij een neutraal persoon – de mediator – bemiddelt bij een conflict tussen twee of meer mensen. In een gesprek gaan de betrokken partijen onder begeleiding van de mediator op zoek naar een oplossing voor het geschil. Tijdens deze gesprekken krijgt ieder de kans om zijn of haar verhaal te doen en om de wensen en belangen uit te spreken. De mediator zoekt samen met de partijen naar oplossingen en bespreekt wat er nodig is om daartoe te komen.

Werkwijze

Na een korte introductie begint het traject met het ondertekenen van de mediation-overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de gesprekken worden gevoerd, waarbij een belangrijke voorwaarde vertrouwelijkheid is. De overeenkomst houdt de mediator ook gebonden te werken volgens het reglement en de gedragsregels van het MfN. Het mediation-traject verloopt in vier fasen:

1. Intakegesprek

De mediation start met een vrijblijvend intakegesprek met de betrokken partijen. Dit gesprek kan met ieder afzonderlijk zijn of meteen met de partijen gezamenlijk. Aan de hand van de intake worden de mogelijkheden voor mediation en de situatie van partijen met elkaar besproken.

2. Onderzoekende gesprekken

Na het intakegesprek zijn de gesprekken met alle betrokkenen gezamenlijk. Tijdens deze gesprekken wordt besproken wat het conflict inhoudt en kan ieder zijn kant van het verhaal vertellen. In deze fase wordt de tijd genomen om alle zaken te bespreken die nodig zijn en de emoties die daarbij komen kijken.

3. Van standpunt naar oplossing

In deze fase wordt gewerkt aan het overbruggen van standpunten. Beide partijen worden gestimuleerd om buiten hun comfort zone te denken en op een creatieve manier op zoek te gaan naar passende oplossingen die voor beiden acceptabel zijn.

4. Afronding en resultaat

Tijdens de mediation-gesprekken werken de partijen samen met de mediator toe naar het vinden van een oplossing en het maken van afspraken om deze oplossing te realiseren. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of een convenant.

Tarief; voor een mediationgesprek reken ik € 160,- per uur inclusief BTW voor particuliere klanten en € 160,- exclusief BTW voor zakelijke klanten. Een gesprek duurt gemiddeld 90 minuten. De kosten kunnen evenredig tussen partijen verdeeld worden.

Een geslaagde mediation biedt mogelijkheden om in de toekomst beter met elkaar te communiceren en afspraken te maken. De eigen verantwoordelijkheid en de vrijwillige basis in het proces zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken over het algemeen beter worden nageleefd dan wanneer deze door anderen zijn opgelegd. Het doel van het traject is een win-win situatie te creëren door te zoeken naar de best mogelijke oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Mediation is een middel om te voorkomen dat een situatie verergert of escaleert. Het kan een juridische procedure voorkomen of een alternatief zijn voor procederen. De gang naar de rechter duurt vaak lang en kost veel geld. Aan het einde van een rechtszaak is er slechts één winnaar.
Bij mediation zijn er gemiddeld 3 tot 5 gesprekken nodig om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De gesprekken duren ongeveer anderhalf uur. Er is geen winnaar of verliezer. Een oplossing wordt door alle partijen gedragen.

Het grote voordeel van mediation is dat de kosten veel lager zijn dan wanneer men kiest voor de juridische weg.

Het particuliere tarief voor mediation bedraagt € 160, – per uur inclusief BTW, zakelijke klanten (bedrijven) betalen € 160,- exclusief BTW. Berekende uren worden gespecificeerd op een factuur. De kosten van de mediation worden meestal evenredig verdeeld onder de partijen tenzij men dit anders overeenkomt. Dit wordt vooraf vastgelegd in de mediation-overeenkomst.

Tijdens het begeleiden van een (echt)scheiding of het opmaken van een ouderschapsplan staat het belang van de kinderen voorop. Mocht er extra aandacht nodig zijn voor de begeleiding van kinderen (en hun ouders) op emotioneel gebied kan daar extra aandacht aan besteed worden door middel van coaching. Indien noodzakelijk verwijzen we door naar een andere vakspecialist.

Kennis maken?

Maak een afspraak voor een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek zijn alle betrokken partijen aanwezig. Ik leg de procedure van mediation uit en beantwoord ik al jullie vragen. Dit gesprek geldt als kennismaking waarna kan worden besloten de mediation al dan niet door te zetten. Ik zal toetsen of mediation het juiste middel is om in te zetten voor jullie conflict.

Wat anderen zeggen over mediation door Marlous:

“Hele pittige periode. Fijn dat je ons goed geholpen hebt en ons over echt alles na hebt laten denken.”

Anoniem

“We hebben bij de eerste bijeenkomst wel benoemd dat we het spannend vonden, omdat wij Marlous ‘kennen’. Daar is Marlous eerlijk en professioneel in geweest en dat heeft tijdens de gesprekken nooit in de weg gestaan. Eindelijk hebben we dingen kunnen uitspreken waar we al jaren ruzie over hadden.”

Anoniem

Ik ben Marlous Donker-Dungelmann en ben mediator, coach en docent/trainer.

Ooit begon ik mijn carrière bij een groot Amerikaans bedrijf. Sales was mijn vakgebied. Het contact met klanten, dat vond ik het allerleukste aan mijn werk. Hier lag de basis voor mijn missie: mensen helpen en begeleiden bij het verwezenlijken van hun droom. Het creëren van inzicht waardoor een ander kan groeien.

Ik geloof in ieders kracht. Soms is het zoeken waar die kracht zit. Daar help ik je graag bij. Mijn passie is om de communicatie tussen mensen te verbeteren. Vaak ontstaat er ruis in de communicatie en begrijpen mensen elkaar daardoor verkeerd.

Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn enorm belangrijk voor mij. Ik ben NOBCO geaccrediteerd coach, MfN familie-mediator en ik ben docent/trainer voor coaches die ook de NOBCO certificering of STIR registratie willen behalen.

Groenehartzaken staat voor werken vanuit het hart en het streven naar duurzame verandering en oplossingen.

ECHTSCHEIDINGS- EN ANDERE FAMILIEZAKEN

ECHTSCHEIDINGS- EN ANDERE FAMILIEZAKEN