Een mediator biedt hulp bij verschillende soorten conflicten en treedt op als onafhankelijke derde persoon in geschillen. Hierbij kun je denken aan een echtscheiding, een burenconflict of een arbeidsconflict. Het is belangrijk om een mediator in te schakelen, zodat het verhaal van twee kanten in kaart gebracht kan worden en de belangen van beide partijen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Met behulp van vertrouwelijke gesprekken zorgt een mediator dat er voor beide partijen een passende oplossing kan ontstaan. Hierdoor kan een geschil effectief opgelost worden. In deze blog zetten we op een rij wat een mediator tijdens dit proces allemaal doet.

Mediationovereenkomst

Een van de eerste taken van een mediator is het opstellen van een mediationovereenkomst. Een mediatior is gebonden aan fundamentele beginselen, waarvan onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en neutraliteit enkele voorbeelden van zijn. Een mediator kan pas starten als beide partijen en de mediator, een mediationovereenkomst hebben ondertekend. Hierin is onder andere opgenomen dat beide partijen zich zullen inspannen om het geschil op te lossen met behulp van mediation.

Wanneer een of beide partijen gebruik willen maken van een advocaat of een adviseur, dienen zij een geheimhoudingsclausule te ondertekenen. Hier zorgt een mediator ook voor.

Alles op een rij zetten

Wanneer de mediationovereenkomst ondertekend is, kan de mediation van start gaan. Beide partijen krijgen de mogelijkheid hun kant van het verhaal te vertellen. Hierbij zorgt een mediator ervoor dat er ook zaken besproken worden die in de ogen van de partijen ‘minder belangrijk’ zijn. Juist deze zaken kunnen zorgen voor inzicht in achterliggende oorzaken en uiteindelijk resulteren in een betere oplossing.

Belangen inzichtelijk krijgen

Het is belangrijk dat de belangen van beide partijen inzichtelijk gemaakt worden. Een mediator gaat met beide partijen om de tafel om alle belangen te bespreken. Het doel is om de wederzijdse belangen zo goed mogelijk te behartigen op een manier die voor beide acceptabel is. Het proces van het inzichtelijk krijgen van belangen is tevens geheel vertrouwelijk.

Duidelijke afspraken maken

Tenslotte zorgt een mediator voor het op papier zetten van duidelijke afspraken. Deze afspraken worden gemaakt, nadat beide partijen het eens zijn over een gezamenlijk gedragen oplossing. Met behulp van duidelijke afspraken wordt de oplossing nageleefd. Hiervoor wordt door een mediator een vaststellingsovereenkomst of een ouderschapsplan gemaakt, waarin de gemaakte afspraken vastgelegd worden. De vaststellingsovereenkomst en het ouderschapsplan worden door beide partijen getekend. De mediator tekent niet mee. Het zijn afspraken die partijen met elkaar maken. De mediator is verantwoordelijk voor het proces, partijen voor de inhoud.