Elke mediator hanteert zijn eigen tarieven. Meestal worden de kosten van een mediator per uur gecommuniceerd en berekend. Deze mediator kosten zijn gemiddeld zo’n € 180,- per uur,  hoewel de tarieven van Groenehartzaken lager zijn. In dit artikel worden de kosten van een mediator inzichtelijk in kaart gebracht en komt aan bod hoe een mediator kosten verdeeld en betaald kunnen worden.

Hoe worden de kosten berekend?

Elk mediationtraject begint met een intake gesprek, dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos bij Groenehartzaken. Tijdens dit gesprek toetst de mediator of mediation de juiste manier is voor desbetreffend conflict. Wanneer besloten wordt om het mediationtraject te starten, maken partijen en de mediator een vervolgafspraak. Vanaf het tekenen van de mediationovereekomst wordt het uurtarief berekend.

De berekende uren worden gespecificeerd op een factuur, de kosten zijn transparant.

Betaling van de kosten mediator wordt afgesproken

De verdeling van de kosten wordt in veel gevallen evenredig gedaan 50/50. Echter kunnen deze kosten ook anders verdeeld worden. De afspraken die gemaakt worden op het verdelen en betalen van de mediator kosten worden vastgelegd in de mediationovereenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend.

Gemiddelde kosten van een mediator

Een mediationgesprek kost bij Groenehartzaken € 160,- per uur exclusief BTW. Het is afhankelijk van het soort conflict hoelang een mediationtraject duurt. Een van de voordelen van een mediator, is dat dit proces vaak sneller gaat, meer ontspannen is en vaak minder kosten met zich mee brengt dan een juridisch traject. Gemiddeld bestaat een mediationtraject uit 4 tot 6 gesprekken.

Vast tarief voor het opstellen van een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan opstellen is voor veel ouders verplicht. Groenehartzaken rekent voor het opstellen van het plan een vast tarief van € 240,- exclusief BTW. Tijdens de mediationgesprekken hebben ouders het over de inhoud van het plan voor hun kind(eren). Deze kosten (uurtarief) worden apart berekend.

Meer weten over de kosten van een mediator of een intake gesprek inplannen? Neem vrijblijvend contact op met Groenehartzaken.