Bij een geschil of een conflict tussen meerdere partijen kan er een mediator ingeschakeld worden. Eerder schreven we een interessant artikel over wat een mediator precies doet. Het inschakelen van een mediator heeft veel voordelen ten opzichte van het starten van een gerechtelijke procedure. In deze blog lichten we de voordelen van een mediator uit.

1. Lagere kosten dan juridische procedure

Het inschakelen van een mediator is voor beide partijen een interessante oplossing. Het zorgt in de meeste gevallen voor aanzienlijk lagere kosten, dan wanneer beide partijen op zoek moeten gaan naar een eigen advocaat. Niet alleen de kosten van de bijeenkomsten zijn, in vergelijking met een gemiddeld advocatentarief, een stuk lager: ook de kosten van een gerechtelijke procedure zijn, in de meeste gevallen, niet nodig.

2. Betere kans op gezamenlijke oplossing

Bij mediation is het belangrijk dat beide partijen tevreden kunnen terugkijken op de oplossing. Een oplossing die door hen zelf bedacht is en waar beide partijen het mee eens zijn. Zeker bij een echtscheiding, ouders met kinderen, familieconflict of een burenruzie is dit een belangrijk aspect.

Bij het inzetten van een mediator, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, is de kans veel groter dat beide partijen, na afloop van de mediation, nog steeds door een deur kunnen. Bij mediation wordt er samen gewerkt aan een oplossing, in tegenstelling tot bij een gerechtelijke procedure.

3. Informele en meer ontspannen sfeer

Een ander groot voordeel van mediation is dat er bij het inschakelen van een mediator sprake is van een meer informele sfeer. Iets wat vaak als prettig wordt ervaren, aangezien conflicten dan in een meer ontspannen sfeer besproken kunnen worden. Geen ingewikkelde procedures met lastige taal en kleine lettertjes, maar samen in gesprek en duidelijke afspraken op papier zetten onder begeleiding van een MfN mediator.

4. Zelf invloed uitoefenen op oplossing

Wanneer er een gerechtelijke procedure in gang gezet wordt, is de rechter degene die beslist over de oplossing. Iets wat bij het inzetten van een mediator niet zo is: bij mediaton wordt er, door partijen zelf, naar een oplossing toegewerkt en hebben beide partijen invloed op de uiteindelijke oplossing.

Bij mediaton is het doel om overeenstemming te bereiken, een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn.

5. Minder stressvol dan gerechtelijke procedure

Bij conflicten of geschillen ervaren veel mensen stress. Om de gedachten te kunnen richten op de juiste oplossing die men voor ogen heeft, helpt het om rustig met elkaar in gesprek te raken. Bij het inzetten van een mediator is er minder sprake van stress omdat:

  • Niet afhankelijk van derden, je houdt zelf de regie (mediation start je samen)
  • Mediator is gericht op geweldloze communicatie tussen partijen
  • Het proces is sneller afgerond
  • Er wordt samen gewerkt aan een gezamenlijke oplossing

Meer informatie over mediation en de rol van Groenehartzaken.nl bij conflicten? Neem dan ook een kijkje op de informatieve pagina over mediation.