Wanneer ouders uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, is het verplicht om een ouderschapsplan te maken voor de kinderen. In een ouderschapsplan worden afspraken benoemt: afspraken op het gebied van opvoeding, de verzorging van de kinderen en financiën. Zowel geregistreerde als gehuwde partners zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het is ook  voor ouders die samen wonen en beide gezag hebben over de kinderen wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Wat komt er kijken bij een het opstellen van een ouderschapsplan, wat wordt hierin opgenomen en kan het ouderschapsplan bijvoorbeeld nog aangepast worden? Onderstaand de antwoorden;

Waarom een ouderschapsplan opstellen?

Het opstellen van een ouderschapsplan is niet alleen ontzettend belangrijk bij het uit elkaar gaan: het is zelfs wettelijk verplicht bij minderjarige kinderen (kinderen onder de 18 jaar). Een ouderschapsplan is een plan met een aantal afspraken die betrekking hebben op de kinderen. Een ouderschapsplan is een document wat ouders gezamenlijk kunnen maken, de mediator begeleid ouders daar bij. Het ouderschapsplan wordt, met het echtscheidingsconvenant, meegestuurd naar de rechtbank.

Wat wordt er opgenomen bij het opstellen van een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan worden afspraken genoteerd die (ex)partners met elkaar gemaakt hebben op het gebied van de verzorging, opvoeding, financiën en informatievoorziening van hun minderjarige kinderen. In het ouderschapsplan dienen de onderstaande thema’s opgenomen te zijn:

  • Verzorging en opvoeding van de kinderen: in het ouderschapsplan worden duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van verzorging en opvoeding van de kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan bij de hoofdverblijfplaats, hoe vaak de kinderen beide ouders zien (omgangsregeling), vakanties en beslissingen op het gebied van bijvoorbeeld; hobby’s, sport en andere activiteiten.
  • Afspraken over informeren en raadpleging: het is belangrijk dat er bij het opstellen van een ouderschapsplan afspraken gemaakt worden over informatievoorziening met betrekking tot de kinderen. Hierbij kan men denken aan de voortgang op school, medische situaties, allergieën, etc. Deze ‘raadplegingsplicht’ wordt ook wel de consultatieplicht genoemd.
  • Verdeling van kosten: er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de kosten in het ouderschapsplan. Beide partners blijven financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Er wordt vastgelegd hoe hoog de kinderalimentatie zal zijn en hoe deze verdeeld is.

Kan een ouderschapsplan na opstellen nog aangepast worden?

Het is mogelijk dat een of beide ouders na een tijd de wens hebben om het ouderschapsplan aan te passen. Na het opstellen van een ouderschapsplan kan deze altijd nog gewijzigd worden. Als er veranderingen optreden op het gebied van de financiële situatie of andere belangrijke veranderingen, kan in overleg met de andere ouder, het plan aangepast worden. Kinderen ontwikkelen zich constant, waardoor diverse gemaakte afspraken niet meer relevant kunnen zijn. Het is aan te raden om bij het opstellen van een ouderschapsplan een vast moment in te plannen, bij de mediator, voor een evaluatie.

Hoe een ouderschapsplan opstellen?

Een ouderschapsplan opstellen kan het beste onder begeleiding van een onpartijdige MfN mediator. Ouders willen afspraken maken in het belang van hun kinderen. Afspraken waar zij zich beide in kunnen vinden. Een mediator behartigt beide belangen. Zij heeft een neutrale houding bij het opstellen van het ouderschapsplan en speelt een belangrijke rol bij het mediationtraject bij een scheiding. Daarbij is er sprake van de volgende voordelen:

  • Ontspannen sfeer tijdens het opstallen van het ouderschapsplan
  • Betere kans op gezamenlijke oplossing voor afspraken
  • Minder stressvol en transparant door medationgesprekken met beide partners

Meer weten over het opstellen van een ouderschapsplan of gebruik maken van een mediator? Groenehartzaken helpt u graag! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de mogelijkheden en onze werkwijze.