Bij een scheiding, kunnen partijen kiezen voor het inschakelen van een mediator. Hierbij wordt een ‘mediationtraject’ gestart wat bestaat uit verschillende fases. In deze blog worden de verschillende fases van een mediationtraject bij een scheiding toegelicht.

1. Bespreken redenen voor scheiding

De eerste stap binnen een mediationtraject bij een scheiding zijn het bespreken wat de reden is, om te gaan scheiden, de scheidingsmelding. Het is belangrijk dat bij beide partners helder is dat de ander definitief de relatie wil beëindigen. Ieder is vrij om zijn of haar gevoelens kenbaar te maken. Dit is een belangrijk aspect binnen een mediationtraject: door elkaar ruimte te bieden om gevoelens te uiten, is er meer begrip voor elkaars keuze.

Als de gevoelens en belangrijkste redenen van beide partijen gedeeld zijn, is het mogelijk om duidelijke afspraken te maken waar beide partijen zich in kunnen vinden.

2. Maken van afspraken

Bij de volgende fase wordt er op een rij gezet waar afspraken over gemaakt moeten worden. Met andere woorden: wat moet er allemaal geregeld worden? Bekijk hieronder een lijst met veelvoorkomende zaken waar afspraken over gemaakt dienen te worden:

 • Alimentatie
 • Financiën
 • Pensioen
 • Kinderen
 • Woning
 • Inboedel

Met behulp van mediationgesprekken worden alle bovenstaande thema’s  besproken. Een van de voordelen van een mediator, is dat er een informele en ontspannen sfeer heerst tijdens de gesprekken. Hierdoor kunnen beide partijen vertellen bij welke afspraken zij zich goed voelen of hoe zij hier tegenaan kijken. Op deze manier komen gezamenlijk gedragen besluiten tot stand.

3. Overeenkomst (en ouderschapsplan)

Alle afspraken worden bij de volgende fase door de mediator vastgesteld in een overeenkomst. Dit wordt ook wel een convenant genoemd. Een belangrijk onderdeel bij ouders met minderjarige kinderen is in deze fase ook het opstellen van een ouderschapsplan voor het kind/de kinderen. Dit is een plan dat ouders gezamenlijk maken voor de kinderen. In een ouderschapsplan worden o.a. de volgende zaken afgesproken:

 • Waar gaan de kinderen wonen
 • Bereikbaarheid van ouders
 • Zorgregeling
 • Informatievoorziening
 • Vrijetijdsbesteding van de kinderen
 • Financiën, zoals studiekosten, ziektekosten, verzekeringen, etc.
 • Studiebeslissingen

4. Juridisch afronden

Hoewel bij het inschakelen van een mediator, advocaten voor beide partijen niet meer nodig zijn, is een advocaat wel nodig bij het indienen van stukken (convenant) bij de rechtbank. Hiervoor stelt een advocaat een ‘verzoekschrift tot echtscheiding’ op. Een mediator zorgt ervoor dat een advocaat dit regelt en het indient bij de rechtbank.

Wanneer de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, zorgt de advocaat ervoor dat de beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit doet de advocaat. Nadat dit gebeurd is, is de scheiding definitief geregeld.

Meer weten wat een mediator precies doet? Lees dan ook het interessante artikel ‘Wat doet een mediator?‘. Groenehartzaken inschakelen voor een mediationtraject bij een scheiding? Neem vrijblijvend contact op.